Vrijeme i Klima u Jelsi

Otok Hvar ima godišnji prosjek od 7,7 sunčanih sati dnevno ili 2843 sunčanih sati u godini (za usporedbu, Nica u Francuskoj ima 7,2). što je omogućilo Hvaru titulu ‘najsunčanijeg otoka na Jadranu’. Zime su blage, ljeta vruća, a jeseni su